2U

Киш Лорен из перепелиных яиц и зелени на корже из гратена